ziddiyyət

ziddiyyət
is. <ər.>
1. İki şey (fikir, hərəkət və s.) arasında olan tam uyğunsuzluq, əkslik, çox kəskin fərq, uyuşmazlıq. Fikirlər arasında ziddiyyət. Əqli əməklə fiziki əmək arasındakı ziddiyyətin aradan qaldırılması. – Cəlil Məmmədquluzadə varlığa realist münasibət bəsləyən, həyatı dərindən görən, onu ziddiyyətləri, çarpışmaları və rəzalətləri ilə dərk edən bir sənətkar idi. M. İ.. // Uyğunsuzluq. Onun sözlərindəki məntiqsizlik, fikirlərindəki ziddiyyət . . haqqında olan fikrimi tamamilə dəyişdirmişdi. A. Ş.. <Dilənçinin> təbii gözəlliyi ilə geydiyi paltar arasındakı ziddiyyət o qədər böyük idi ki, insan ona baxarkən palçığa düşmüş bir dürr və ya gövhər gördüyünü zənn edirdi. Ə. S..
2. Öz keyfiyyətləri, xassələri etibarilə başqası ilə uyğun olmayan, düz gəlməyən. İri cüssəli və gur səsi etibarilə arvadı ilə tam bir ziddiyyət təşkil edən İsa ona məsləhət verirdi. Ə. Ə..
3. Ədavət, düşmənçilik. Aralarında ziddiyyət var.
4. fəls. Təbiət və cəmiyyətin əşya və hadisələrinə daxilən xas olan əksliklər münasibəti; təzad. Sinfi ziddiyyətlər. Əmək ilə kapital arasında ziddiyyətlər.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • ziddiyyətli — sif. Ziddiyyət olan, ziddiyyətlə dolu; təzadlı. Yazıçı ziddiyyətli yaradıcılıq yolu keçmişdir. – Səməd Vurğun yaradıcılığının ilk dövrü çox ziddiyyətlidir. O. S …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ziddiyyətsiz — sif. Heç bir ziddiyyət, əkslik, uyğunsuzluq olmayan. Ziddiyyətsiz cəmiyyət …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ziddiyyətlilik — is. Ziddiyyət olan hal, vəziyyət …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ziddiyyətsizlik — is. Ziddiyyət olmadığı hal, vəziyyət …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ziddiyyət — ə. əkslik …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • barışdırmaq — f. 1. Düşmənçilik edən tərəflər, yaxud bir birindən küsənlər arasında sülh və sazişi, dostluq və səmimiyyəti yenidən bərpa etmək, aralarını düzəltmək. Düşmənləri barışdırmaq. Küsülüləri barışdırmaq. – Bu <üzük> qırıq könüllərinizi… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ixtilaf — is. <ər.> Fikir ayrılığı və bunun nəticəsində doğan ziddiyyət, uymamazlıq, mübahisə. . . Həqiqət axtarılan yerdə mütləq ixtilaf olur. C. M.. <Rəhim bəy> Məşədi bəylə ixtilafını biryolluq həll etmək bəhanəsi ilə qardaşı evinə getdi. M …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əkslik — is. 1. Əks şeyin halı. 2. Ziddiyyət, uyğunsuzluq, məntiqsizlik. Fikirlər arasında əkslik. 3. fəls. Aralarında ziddiyyət olan əşya, hadisə, ya proseslərdən hər biri. Əksliklərin vəhdəti və mübarizəsi. İnkişaf əksliklərin mübarizəsidir …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • nifaq — ə. araya düşən ziddiyyət; ikitirəlik …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • nəqiz — ə. 1) əks, zidd; 2) ziddiyyətli …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”